3D VIZUALICE

3D vizualizace se využívají nejvíce v architektuře, k vizualní prezentaci staveb a interiérů budov. Na základě 3D vizualizací se ověřují hlavně použité materiály v projektu, různé konstrukční vazby, jejich proporce apd. 3D vizualizace jsou nedílnou součástí projektové dokumentace pro prezentaci architektonických projektů a jednání s úřady. Zejména u posouzování staveb a jejich vlivu na krajinný ráz se 3D vizualizace vyžadují jako nutný podklad.